VERÍME, ŽE MU NUTRIDRINKY BUDÚ CHUTIŤ AJ RAJO JOGURTY.

POMÁHAJME SPOLOČNE ???
KAŽDÁ POMOC MÁ VEĽKÝ VÝZNAM.
ZA DAR 10 EUR NA ÚČET NADÁCIE DOSTANETE DAR NAŠE TRIČKO S KRÍDLAMI.
(treba dať ku platbe adresu a veľkosť trička)

KAŽDÉ EURO JE POUŽITÉ NA REHABILITÁCIE, LIEKY, JEDLO, PRÍSPEVKY.

ĎAKUJEME ZO SRDCA?

www.nadaciaanjelskekridla.sk
info@nadaciaanjelskekridla.sk
SK37 1100 0000 0029 4603 3398