Na účet nadácie

Tatra banka, a.s.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398