podmienky pre 2%

2% z dane, ktoré nám poukážete prostredníctvom Vášho daňového priznania pomôžu ľuďom zlepšiť ich kvalitu života,  naša nadácia bude môcť zaobstarať zdravotné pomôcky a preplatiť rehabilitácie, nakúpiť lieky, alebo oblečenie.
Vyzbierané peniaze rozdeľujeme tak, aby každý dostal, čo potrebuje. Snažíme sa splniť aspoň čiastočne každému človeku v núdzi jeho sen o lepšom zajtrajšku.
V roku 2017 si naša nadácia ešte bohužiaľ nemôže uplatniť pre ľudí 2 percentá, až v roku 2018.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 50622510
Právna forma:   Nadácia
Obchodné meno:  Nadácia Anjelské Krídla
Ulica:  Slovenských Dobrovoľníkov
Číslo: 135/30
PSČ: 010 03
Obec: Žilina

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec…

  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás.

  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme…

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie…

  • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Tlačivo pre daňové priznanie s predvyplnenými kolonkami oddielu XIII. si môžete stiahnúť aj TU… alebo vyplňte do týchto koloniek vo svojom daňovom priznaní údaje o prijímateľovi:

IČO: 50622510
Právna forma:   Nadácia
Obchodné meno:  Nadácia Anjelské Krídla
Ulica:  Slovenských Dobrovoľníkov
Číslo: 135/30
PSČ: 010 03
Obec: Žilina

  • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA

Slovenských Dobrovoľníkov 135/30

010 03 Žilina

Email: info@nadaciaanjelskekridla.sk